# برند = نارون لیان
# دسته بندی = لامپ LED
# پاک کردن تمام فیلترها
0% تخفیف
لامپ 15 وات تمام پیچ نارون لیان

لامپ 15 وات تمام پیچ نارون لیان full screw lamp 15 watt narvan lian

لامپ LED نارون لیان

لامپ‌های تمام پیچ وقتی دو لوله شیشه‌ای از قسمت بالاست خارج می‌شوند بصورت پیچی هستند. یعنی برعکس لامپ‌های نیم پیچ کاملا به صورت پیچی تولید می‌شوند. شاید براساس دلایل فنی طول عمر لامپ‌های کم مصرف نیم پیچ از لامپ‌های کم مصرف تمام پیچ بیشتر باشد. کاهـش گازهـای گلخانـه‌ایی و دی‌اکسیــدکــربـن در کنـار بـازده نـوری بالا، صرفـه‌جویـی تا 80% در مصــرف انـرژی با طــول عمـــر بســیار بیشـــتر، طراحی منحصر به فرد در اشکال مختلف برای استفاده در محیط‌های متفاوت، دارای دمــای رنـگ‌هــای متـفــاوت مـطابــق با هــر سـلـیـقــه و نیــاز از ویژگی های این نوع از لامپ هاست.

به من اطلاع بده ناموجود
لامپ 18 وات تمام پیچ نارون لیان

لامپ 18 وات تمام پیچ نارون لیان full screw lamp 18 watt narvan lian

لامپ LED نارون لیان

لامپ‌های تمام پیچ وقتی دو لوله شیشه‌ای از قسمت بالاست خارج می‌شوند بصورت پیچی هستند. یعنی برعکس لامپ‌های نیم پیچ کاملا به صورت پیچی تولید می‌شوند. شاید براساس دلایل فنی طول عمر لامپ‌های کم مصرف نیم پیچ از لامپ‌های کم مصرف تمام پیچ بیشتر باشد. کاهـش گازهـای گلخانـه‌ایی و دی‌اکسیــدکــربـن در کنـار بـازده نـوری بالا، صرفـه‌جویـی تا 80% در مصــرف انـرژی با طــول عمـــر بســیار بیشـــتر، طراحی منحصر به فرد در اشکال مختلف برای استفاده در محیط‌های متفاوت، دارای دمــای رنـگ‌هــای متـفــاوت مـطابــق با هــر سـلـیـقــه و نیــاز از ویژگی های این نوع از لامپ هاست.

مشاهده تومان 35,000
لامپ 23 وات نیم پیچ نارون لیان

لامپ 23 وات نیم پیچ نارون لیان half screw lamp 23 watt narvan lian

لامپ LED نارون لیان

لامپ‌های تمام پیچ وقتی دو لوله شیشه‌ای از قسمت بالاست خارج می‌شوند بصورت پیچی هستند. یعنی برعکس لامپ‌های نیم پیچ کاملا به صورت پیچی تولید می‌شوند. شاید براساس دلایل فنی طول عمر لامپ‌های کم مصرف نیم پیچ از لامپ‌های کم مصرف تمام پیچ بیشتر باشد. کاهـش گازهـای گلخانـه‌ایی و دی‌اکسیــدکــربـن در کنـار بـازده نـوری بالا، صرفـه‌جویـی تا 80% در مصــرف انـرژی با طــول عمـــر بســیار بیشـــتر، طراحی منحصر به فرد در اشکال مختلف برای استفاده در محیط‌های متفاوت، دارای دمــای رنـگ‌هــای متـفــاوت مـطابــق با هــر سـلـیـقــه و نیــاز از ویژگی های این نوع از لامپ هاست.

مشاهده تومان 51,000
لامپ 40 وات تمام پیچ نارون لیان

لامپ 40 وات تمام پیچ نارون لیان full screw lamp 40 watt narvan lian

لامپ LED نارون لیان

لامپ‌های تمام پیچ وقتی دو لوله شیشه‌ای از قسمت بالاست خارج می‌شوند بصورت پیچی هستند. یعنی برعکس لامپ‌های نیم پیچ کاملا به صورت پیچی تولید می‌شوند. شاید براساس دلایل فنی طول عمر لامپ‌های کم مصرف نیم پیچ از لامپ‌های کم مصرف تمام پیچ بیشتر باشد. کاهـش گازهـای گلخانـه‌ایی و دی‌اکسیــدکــربـن در کنـار بـازده نـوری بالا، صرفـه‌جویـی تا 80% در مصــرف انـرژی با طــول عمـــر بســیار بیشـــتر، طراحی منحصر به فرد در اشکال مختلف برای استفاده در محیط‌های متفاوت، دارای دمــای رنـگ‌هــای متـفــاوت مـطابــق با هــر سـلـیـقــه و نیــاز از ویژگی های این نوع از لامپ هاست.

به من اطلاع بده ناموجود
لامپ 40 وات نیم پیچ نارون لیان

لامپ 40 وات نیم پیچ نارون لیان half screw lamp 40 watt narvan lian

لامپ LED نارون لیان

لامپ‌های تمام پیچ وقتی دو لوله شیشه‌ای از قسمت بالاست خارج می‌شوند بصورت پیچی هستند. یعنی برعکس لامپ‌های نیم پیچ کاملا به صورت پیچی تولید می‌شوند. شاید براساس دلایل فنی طول عمر لامپ‌های کم مصرف نیم پیچ از لامپ‌های کم مصرف تمام پیچ بیشتر باشد. کاهـش گازهـای گلخانـه‌ایی و دی‌اکسیــدکــربـن در کنـار بـازده نـوری بالا، صرفـه‌جویـی تا 80% در مصــرف انـرژی با طــول عمـــر بســیار بیشـــتر، طراحی منحصر به فرد در اشکال مختلف برای استفاده در محیط‌های متفاوت، دارای دمــای رنـگ‌هــای متـفــاوت مـطابــق با هــر سـلـیـقــه و نیــاز از ویژگی های این نوع از لامپ هاست.

مشاهده تومان 76,000
لامپ 50 وات تمام پیچ نارون لیان

لامپ 50 وات تمام پیچ نارون لیان full screw lamp 50 watt narvan lian

لامپ LED نارون لیان

لامپ‌های تمام پیچ وقتی دو لوله شیشه‌ای از قسمت بالاست خارج می‌شوند بصورت پیچی هستند. یعنی برعکس لامپ‌های نیم پیچ کاملا به صورت پیچی تولید می‌شوند. شاید براساس دلایل فنی طول عمر لامپ‌های کم مصرف نیم پیچ از لامپ‌های کم مصرف تمام پیچ بیشتر باشد. کاهـش گازهـای گلخانـه‌ایی و دی‌اکسیــدکــربـن در کنـار بـازده نـوری بالا، صرفـه‌جویـی تا 80% در مصــرف انـرژی با طــول عمـــر بســیار بیشـــتر، طراحی منحصر به فرد در اشکال مختلف برای استفاده در محیط‌های متفاوت، دارای دمــای رنـگ‌هــای متـفــاوت مـطابــق با هــر سـلـیـقــه و نیــاز از ویژگی های این نوع از لامپ هاست.

به من اطلاع بده ناموجود
لامپ 60 وات تمام پیچ نارون لیان

لامپ 60 وات تمام پیچ نارون لیان full screw lamp 60 watt narvan lian

لامپ LED نارون لیان

لامپ‌های تمام پیچ وقتی دو لوله شیشه‌ای از قسمت بالاست خارج می‌شوند بصورت پیچی هستند. یعنی برعکس لامپ‌های نیم پیچ کاملا به صورت پیچی تولید می‌شوند. شاید براساس دلایل فنی طول عمر لامپ‌های کم مصرف نیم پیچ از لامپ‌های کم مصرف تمام پیچ بیشتر باشد. کاهـش گازهـای گلخانـه‌ایی و دی‌اکسیــدکــربـن در کنـار بـازده نـوری بالا، صرفـه‌جویـی تا 80% در مصــرف انـرژی با طــول عمـــر بســیار بیشـــتر، طراحی منحصر به فرد در اشکال مختلف برای استفاده در محیط‌های متفاوت، دارای دمــای رنـگ‌هــای متـفــاوت مـطابــق با هــر سـلـیـقــه و نیــاز از ویژگی های این نوع از لامپ هاست.

به من اطلاع بده ناموجود
0% تخفیف
لامپ 85 وات نیم پیچ نارون لیان

لامپ 85 وات نیم پیچ نارون لیان half screw lamp 85 watt narvan lian

لامپ LED نارون لیان

لامپ‌های تمام پیچ وقتی دو لوله شیشه‌ای از قسمت بالاست خارج می‌شوند بصورت پیچی هستند. یعنی برعکس لامپ‌های نیم پیچ کاملا به صورت پیچی تولید می‌شوند. شاید براساس دلایل فنی طول عمر لامپ‌های کم مصرف نیم پیچ از لامپ‌های کم مصرف تمام پیچ بیشتر باشد. کاهـش گازهـای گلخانـه‌ایی و دی‌اکسیــدکــربـن در کنـار بـازده نـوری بالا، صرفـه‌جویـی تا 80% در مصــرف انـرژی با طــول عمـــر بســیار بیشـــتر، طراحی منحصر به فرد در اشکال مختلف برای استفاده در محیط‌های متفاوت، دارای دمــای رنـگ‌هــای متـفــاوت مـطابــق با هــر سـلـیـقــه و نیــاز از ویژگی های این نوع از لامپ هاست.

به من اطلاع بده ناموجود
لامپ 105 وات اتحاد نارون لیان

لامپ 105 وات اتحاد نارون لیان Etehad lamp 105 watt narvan lian

لامپ LED نارون لیان

لامپ‌های تمام پیچ وقتی دو لوله شیشه‌ای از قسمت بالاست خارج می‌شوند بصورت پیچی هستند. یعنی برعکس لامپ‌های نیم پیچ کاملا به صورت پیچی تولید می‌شوند. شاید براساس دلایل فنی طول عمر لامپ‌های کم مصرف نیم پیچ از لامپ‌های کم مصرف تمام پیچ بیشتر باشد. کاهـش گازهـای گلخانـه‌ایی و دی‌اکسیــدکــربـن در کنـار بـازده نـوری بالا، صرفـه‌جویـی تا 80% در مصــرف انـرژی با طــول عمـــر بســیار بیشـــتر، طراحی منحصر به فرد در اشکال مختلف برای استفاده در محیط‌های متفاوت، دارای دمــای رنـگ‌هــای متـفــاوت مـطابــق با هــر سـلـیـقــه و نیــاز از ویژگی های این نوع از لامپ هاست.

مشاهده تومان 375,000