فیوزها

فیوزها

توضیحات کلی دسته : فیوزها
کالاهای موجود در بخش فیوز 0.5-1-2-4-6-10-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125-160-200-250-315-355-400-500-630
جدید ترین محصولات فیوزها مشاهده بیشتر
سکسیونر مدل PFFH-18W/125(X) 1P

سکسیونر مدل PFFH-18W/125(X) 1P Disconnector model PFFH-18W-125 (X) 1P

فیوزها پارس فانال

سکسیونر یا پایه فیوز 22x58 پارس فانال یکی از تجهیزات مهم و بنیادی در هر ایستگاه برق و تابلو برق می باشد که به عنوان پایه فیوز فیوزهای سیگاری کاربرد داشته و عمل جدا کردن بخش ها و سکشن های گوناگون از بخش های دارای ولتاژ می باشد و در واقع عمل باز و بسته کردن بر روی خطوط را فراهم می کند. سکسیونر پارس فانال دارای مدل یک پل و سه پل است که برای جریان نامی های 50، 63، 80، 100 و 125 آمپر بکار برده می شود که به میزان حداکثر جریان مجاز در شبکه گفته می شود و در صورت ایجاد جریانی بیش از این مقدار، مدار قطع شده و شبکه از کار می افتد.

به من اطلاع بده ناموجود
سکسیونر مدل PFFH-18W/63(X) 3P

سکسیونر مدل PFFH-18W/63(X) 3P Disconnector model PFFH-18W-63 (X) 3P

فیوزها پارس فانال

سکسیونر یا پایه فیوز 51 * 14 پارس فانال یکی از تجهیزات مهم و بنیادی در هر ایستگاه برق و تابلو برق می باشد که به عنوان پایه فیوز فیوزهای سیگاری کاربرد داشته و عمل جدا کردن بخش ها و سکشن های گوناگون از بخش های دارای ولتاژ می باشد و در واقع عمل باز و بسته کردن بر روی خطوط را فراهم می کند. سکسیونر پارس فانال دارای مدل یک پل و سه پل است که برای جریان نامی های 25، 32، 40، 50 و 63 آمپر بکار برده می شود که به میزان حداکثر جریان مجاز در شبکه گفته می شود و در صورت ایجاد جریانی بیش از این مقدار، مدار قطع شده و شبکه از کار می افتد.

به من اطلاع بده ناموجود
سکسیونر مدل PFFH-18W/63(X) 1P

سکسیونر مدل PFFH-18W/63(X) 1P Disconnector model PFFH-18W-63 (X) 1P

فیوزها پارس فانال

سکسیونر یا پایه فیوز 51*14پارس فانال یکی از تجهیزات مهم و بنیادی در هر ایستگاه برق و تابلو برق می باشد که به عنوان پایه فیوز فیوزهای سیگاری کاربرد داشته و عمل جدا کردن بخش ها و سکشن های گوناگون از بخش های دارای ولتاژ می باشد و در واقع عمل باز و بسته کردن بر روی خطوط را فراهم می کند. سکسیونر پارس فانال دارای مدل یک پل و سه پل است که برای جریان نامی های 25، 32، 40، 50 و 63 آمپر بکار برده می شود که به میزان حداکثر جریان مجاز در شبکه گفته می شود و در صورت ایجاد جریانی بیش از این مقدار، مدار قطع شده و شبکه از کار می افتد.

به من اطلاع بده ناموجود
سکسیونر مدل PFFH-18W/32(X) 3P

سکسیونر مدل PFFH-18W/32(X) 3P Disconnector model PFFH-18W-32 (X) 3P

فیوزها پارس فانال

سکسیونر یا پایه فیوز 10x38 پارس فانال یکی از تجهیزات مهم و بنیادی در هر ایستگاه برق و تابلو برق می باشد که به عنوان پایه فیوز فیوزهای سیگاری کاربرد داشته و عمل جدا کردن بخش ها و سکشن های گوناگون از بخش های دارای ولتاژ می باشد و در واقع عمل باز و بسته کردن بر روی خطوط را فراهم می کند. سکسیونر پارس فانال دارای مدل یک پل و سه پل است که برای جریان نامی های 6، 10، 16، 20، 25 و 32 آمپر بکار برده می شود که به میزان حداکثر جریان مجاز در شبکه گفته می شود و در صورت ایجاد جریانی بیش از این مقدار، مدار قطع شده و شبکه از کار می افتد.

به من اطلاع بده ناموجود
سکسیونر مدل PFFH-18W/32(X) 1P

سکسیونر مدل PFFH-18W/32(X) 1P Disconnector model PFFH-18W-32 (X) 1P

فیوزها پارس فانال

سکسیونر یا پایه فیوز 10x38 پارس فانال یکی از تجهیزات مهم و بنیادی در هر ایستگاه برق و تابلو برق می باشد که به عنوان پایه فیوز فیوزهای سیگاری کاربرد داشته و عمل جدا کردن بخش ها و سکشن های گوناگون از بخش های دارای ولتاژ می باشد و در واقع عمل باز و بسته کردن بر روی خطوط را فراهم می کند. سکسیونر پارس فانال دارای مدل یک پل و سه پل است که برای جریان نامی های 6، 10، 16، 20، 25 و 32 آمپر بکار برده می شود که به میزان حداکثر جریان مجاز در شبکه گفته می شود و در صورت ایجاد جریانی بیش از این مقدار، مدار قطع شده و شبکه از کار می افتد.

به من اطلاع بده ناموجود
فيوز سیگاری 58 * 22

فيوز سیگاری 58 * 22 Smoking-fuse-22*58

فیوزها پارس فانال

فيوز سیگاری 58 * 22 پارس فانال جهت حفاظت از تجهیزات برقی می باشد که در تابلو برق ها قابلیت جاگذاری داشته و پس از عمل کردن غیر قابل استفاده شده و باید تعویض شوند. خرید فيوز سیگاری 58 * 22 پارس فانال از ال لامپ. بطور کلی مهمترین خطری که یک سیستم قدرت را تهدید می کند اتصال کوتاه می باشد که باعث تغییرات شدید و ناگهانی در سیستم شده و خطا و اتلاف انرژی زیادی در محل اتصال کوتاه رخ می دهد که باعث آتش سوزی، صدمات مکانیکی و الکتریکی به تجهیزات برقی می شود.

به من اطلاع بده ناموجود
فيوز سیگاری  51 * 14

فيوز سیگاری 51 * 14 Smoking-fuse-14*51

فیوزها پارس فانال

فيوز سیگاری 51 * 14 پارس فانال جهت حفاظت از تجهیزات برقی می باشد که در تابلو برق ها قابلیت جاگذاری داشته و پس از عمل کردن غیر قابل استفاده شده و باید تعویض شوند. خرید فيوز سیگاری 51 * 14 پارس فانال از ال لامپ. بطور کلی مهمترین خطری که یک سیستم قدرت را تهدید می کند اتصال کوتاه می باشد که باعث تغییرات شدید و ناگهانی در سیستم شده و خطا و اتلاف انرژی زیادی در محل اتصال کوتاه رخ می دهد که باعث آتش سوزی، صدمات مکانیکی و الکتریکی به تجهیزات برقی می شود.

به من اطلاع بده ناموجود
5% تخفیف
فيوز سیگاری 38 * 10

فيوز سیگاری 38 * 10 Smoking fuse 10*38

فیوزها پارس فانال

فیوز سیگاری جهت حفاظت از تجهیزات برقی می باشد که در تابلو برق ها قابلیت جاگذاری داشته و پس از عمل کردن غیر قابل استفاده شده و باید تعویض شوند. بطور کلی مهمترین خطری که یک سیستم قدرت را تهدید می کند اتصال کوتاه می باشد که باعث تغییرات شدید و ناگهانی در سیستم شده و خطا و اتلاف انرژی زیادی در محل اتصال کوتاه رخ می دهد که باعث آتش سوزی، صدمات مکانیکی و الکتریکی به تجهیزات برقی می شود.

به من اطلاع بده ناموجود
5% تخفیف
فيوز كاردي (NH3)

فيوز كاردي (NH3) card fuse (NH3)

فیوزها پارس فانال

اصولا فیوزها عمل حفاظت مصرف کننده های برق رو برعهده دارند و به صورت کلی فیوز به وسیله ای گفته می شود که مکانیزم ذوب شونده دارد و در قسمت داخل آن سیم نازک یا ورق نازکی قرار دارد که با بالا رفتن جریان بیش از مقداری که روی فیوز درج شده سیم داخل آن ذوب می شود و اصطلاحاٌ می گوییم فیوز سوخته است. فیوز کاردی یا فیوز چاقویی نوعی از فیوز های ذوب شونده به شمار می آید.

مشاهده تومان 196,700 207,000
5% تخفیف
فيوز كاردي (NH2)

فيوز كاردي (NH2) card fuse (NH2)

فیوزها پارس فانال

اصولا فیوزها عمل حفاظت مصرف کننده های برق رو برعهده دارند و به صورت کلی فیوز به وسیله ای گفته می شود که مکانیزم ذوب شونده دارد و در قسمت داخل آن سیم نازک یا ورق نازکی قرار دارد که با بالا رفتن جریان بیش از مقداری که روی فیوز درج شده سیم داخل آن ذوب می شود و اصطلاحاٌ می گوییم فیوز سوخته است. فیوز کاردی یا فیوز چاقویی نوعی از فیوز های ذوب شونده به شمار می آید.

مشاهده تومان 153,900 162,000
5% تخفیف
فيوز كاردي (NH1)

فيوز كاردي (NH1) card fuse (NH1)

فیوزها پارس فانال

اصولا فیوزها عمل حفاظت مصرف کننده های برق رو برعهده دارند و به صورت کلی فیوز به وسیله ای گفته می شود که مکانیزم ذوب شونده دارد و در قسمت داخل آن سیم نازک یا ورق نازکی قرار دارد که با بالا رفتن جریان بیش از مقداری که روی فیوز درج شده سیم داخل آن ذوب می شود و اصطلاحاٌ می گوییم فیوز سوخته است. فیوز کاردی یا فیوز چاقویی نوعی از فیوز های ذوب شونده به شمار می آید.

مشاهده تومان 114,000 120,000
5% تخفیف
فيوز كاردي کوتاه و کمپکت(NH00)

فيوز كاردي کوتاه و کمپکت(NH00) Short and compact card fuse (NH00)

فیوزها پارس فانال

اصولا فیوزها عمل حفاظت مصرف کننده های برق رو برعهده دارند و به صورت کلی فیوز به وسیله ای گفته می شود که مکانیزم ذوب شونده دارد و در قسمت داخل آن سیم نازک یا ورق نازکی قرار دارد که با بالا رفتن جریان بیش از مقداری که روی فیوز درج شده سیم داخل آن ذوب می شود و اصطلاحاٌ می گوییم فیوز سوخته است. فیوز کاردی یا فیوز چاقویی نوعی از فیوز های ذوب شونده به شمار می آید.

مشاهده تومان 71,300 75,000
5% تخفیف
فيوز كاردي بلند (NH0)

فيوز كاردي بلند (NH0) Long card fuse (NH0)

فیوزها پارس فانال

اصولا فیوزها عمل حفاظت مصرف کننده های برق رو برعهده دارند و به صورت کلی فیوز به وسیله ای گفته می شود که مکانیزم ذوب شونده دارد و در قسمت داخل آن سیم نازک یا ورق نازکی قرار دارد که با بالا رفتن جریان بیش از مقداری که روی فیوز درج شده سیم داخل آن ذوب می شود و اصطلاحاٌ می گوییم فیوز سوخته است. فیوز کاردی یا فیوز چاقویی نوعی از فیوز های ذوب شونده به شمار می آید.

مشاهده تومان 85,500 90,000