# برند = پارت الکتریک
# پاک کردن تمام فیلترها
سوکت چهار شاخه 16 آمپر مادگی

سوکت چهار شاخه 16 آمپر مادگی female-Four-socket-16-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 16 آمپر مادگی پارت الکتریک میزان حساسیت 16 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 4 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 82,500
سوکت چهار شاخه 16 آمپر نری

سوکت چهار شاخه 16 آمپر نری male-Four-socket-16-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 16 آمپر نری پارت الکتریک میزان حساسیت 16 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 4 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 63,000
سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی سیار

سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی سیار mobile-female-Four-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی سیار پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 4 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 102,000
سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی پارت الکتریک female-Four-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 4 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 102,000
سوکت چهار شاخه 32 آمپر نری

سوکت چهار شاخه 32 آمپر نری male-Four-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 32 آمپر نری پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 4 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 77,000
سوکت پنج شاخه 16 آمپر مادگی سیار

سوکت پنج شاخه 16 آمپر مادگی سیار mobile-female-Five-socket-16-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت پنج شاخه 16 آمپر مادگی سیار پارت الکتریک میزان حساسیت 16 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 84,700
سوکت پنج شاخه 16 آمپر مادگی ثابت

سوکت پنج شاخه 16 آمپر مادگی ثابت Fixed-Female-Five-socket-16-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت 16*5 مادگی ثابت پارت الکتریک میزان حساسیت 16 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 84,700
سوکت پنج شاخه 16 آمپر نری

سوکت پنج شاخه 16 آمپر نری male-Five-socket-16-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت 16*5 نری پارت الکتریک میزان حساسیت 16 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 72,000
سوکت پنج شاخه 32 آمپر سیار مادگی

سوکت پنج شاخه 32 آمپر سیار مادگی mobile-Female-Five-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت 32*5 سیار مادگی پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 105,000