رله حرارتی

رله حرارتی

توضیحات کلی دسته : رله حرارتی
کالاهای موجود در بخش رله حرارتی
جدید ترین محصولات رله حرارتی مشاهده بیشتر
8% تخفیف
رله حرارتی مدل PFR-150/3

رله حرارتی مدل PFR-150/3 Thermal relay PFR-150-3

رله حرارتی پارس فانال

رله حرارتی محافظی است که از اثر حرارت جریان، برای قطع مدار استفاده می کند. هنگامی که از بی متال برای حفاظت از اضافه بار در موتور استفاده می شود ، اغلب برای ایجاد استارت الکترومغناطیسی با کنتاکتور ac کار می کند و سپس در مدار کنترل و محافظت از موتور سه فاز ناهمزمان استفاده می شود.

مشاهده تومان 1,758,200 1,911,000
0% تخفیف
رله حرارتی مدل PFR-100/3

رله حرارتی مدل PFR-100/3 Thermal relay PFR-100-3

رله حرارتی پارس فانال

رله حرارتی محافظی است که از اثر حرارت جریان، برای قطع مدار استفاده می کند. هنگامی که از بی متال برای حفاظت از اضافه بار در موتور استفاده می شود ، اغلب برای ایجاد استارت الکترومغناطیسی با کنتاکتور ac کار می کند و سپس در مدار کنترل و محافظت از موتور سه فاز ناهمزمان استفاده می شود.

مشاهده تومان 1,695,000 1,695,000
0% تخفیف
رله حرارتی مدل PFR-85/3

رله حرارتی مدل PFR-85/3 Thermal relay PFR-85-3

رله حرارتی پارس فانال

رله حرارتی محافظی است که از اثر حرارت جریان، برای قطع مدار استفاده می کند. هنگامی که از بی متال برای حفاظت از اضافه بار در موتور استفاده می شود ، اغلب برای ایجاد استارت الکترومغناطیسی با کنتاکتور ac کار می کند و سپس در مدار کنترل و محافظت از موتور سه فاز ناهمزمان استفاده می شود.

مشاهده تومان 782,000 782,000
رله حرارتی مدل PFR-40/3

رله حرارتی مدل PFR-40/3 Thermal relay PFR-40-3

رله حرارتی پارس فانال

رله حرارتی محافظی است که از اثر حرارت جریان، برای قطع مدار استفاده می کند. هنگامی که از بی متال برای حفاظت از اضافه بار در موتور استفاده می شود ، اغلب برای ایجاد استارت الکترومغناطیسی با کنتاکتور ac کار می کند و سپس در مدار کنترل و محافظت از موتور سه فاز ناهمزمان استفاده می شود.

مشاهده تومان 643,000
0% تخفیف
رله حرارتی مدل PFR-22/3

رله حرارتی مدل PFR-22/3 Thermal relay PFR-22-3

رله حرارتی پارس فانال

رله حرارتی محافظی است که از اثر حرارت جریان، برای قطع مدار استفاده می کند. هنگامی که از بی متال برای حفاظت از اضافه بار در موتور استفاده می شود ، اغلب برای ایجاد استارت الکترومغناطیسی با کنتاکتور ac کار می کند و سپس در مدار کنترل و محافظت از موتور سه فاز ناهمزمان استفاده می شود.

مشاهده تومان 413,000 413,000